Rekisterin pitäjä
PUF Oy
Y-tunnus: 2695353-9

Rekisterin nimi
PUF Oy:n verkkopalvelun käyttäjärekisteri

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot
Matti Järvinen | info@pufstore.com 

Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietolain 19§ mukainen suoramarkkinointirekisteri.

Rekisterin sisältämät tiedot
Palvelussa voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • Sähköposti
  • Nimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Aikaisemmat tilaukset ja ostot verkkopalvelusta

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen luovutus
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojaus
Encode Solutions Oy
c/o Logomo Byrå
Köydenpunojankatu 14
20100 Turku

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Tarkastus- ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukainen oikeus tietojensa tarkistamiseen.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

PUF Oy
Linnankatu 9-11
20100 Turku
Finland

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä kirjeitse tai sähköpostitse yllä mainittuihin osoitteisiin.

Suoramarkkinoinnin kieltäminen edellyttää rekisteröinnin poistamista.

Tekniset häiriöt
PUF Oy ja Encode Solutions Oy eivät vastaa mahdollisista teknisistä häiriöistä.